• Training
  • EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets

block texture border muted

Participation Loving Alien People (PLAPs)

Estroniaid bach cyfeillgar yw’r PLAPS, sydd wedi dod i lawr o'r Planed PLAP i helpu plant i gymryd rhan. Y mae'r pecyn cwricwlwm hwn yn adnodd gwych i'r ystafell ddosbarth gynradd, sesiynau amser cylch, neu at ddefnydd rhieni yn y cartref.

Mae'n cynnwys:

  • Storïau am deulu a chymuned PLAP;
  • Caneuon;
  • Cerddi; ac
  • Amrywiaeth o weithgareddau, megis taflenni gwaith, cardiau fflach, pypedau bys, a mygydau.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r pecyn!

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo