• Booklets
  • Catalogue
  • EggsBanner
  • Training

block texture border muted

CCUHP E-Ddysgu

Bydd y pecyn e-ddysgu hwn yn eich helpu i ddysgu mwy am hawliau plant a phobl ifanc. Mae wedi’i gynllunio i gynnig cyflwyniad i CCUHP a fydd yn cefnogi ac yn helpu pobl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i ddysgu mwy am hawliau plant a phobl ifanc, ac mae’r hyfforddiant yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos a dolenni i wefannau a gwybodaeth ychwanegol.

Lansiwyd y pecyn e-ddysgu gan Lywodraeth Cymru ar yr 20fed o Dachwedd 2012 i ddathlu Diwrnod Byd-Eang y Plant, sef y diwrnod a neilltuwyd gan y Cenhedloedd Unedig ym 1954 i ddathlu plant a’u hawliau.

Bu plant a phobl ifanc yn cyfrannu at ddatblygu’r pecyn ac rydyn ni wedi cael adborth rhagorol gan y gweithwyr proffesiynol a wirfoddolodd i gymryd rhan yn y cyfnod peilot:
“Byddai’r hyfforddiant yn rhagorol i’w ddefnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â gweithwyr proffesiynol.”

“Ar y cyfan, dwi'n meddwl ei fod yn adnodd da fel man cychwyn i weithwyr proffesiynol sydd heb fawr o amser i fynychu hyfforddiant.”

E-Learning CY

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo