• EggsBanner
  • Training
  • Booklets
  • Catalogue

block texture border muted

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

Article 12 - Children have the right to say what they think should happen, when adults are making decisions that affect them, and to have their opinions taken into account. #BrexitCYPWales #UNCRC

Read more

UNCRC in Wales

Erthygl 12 - Mae gan blant hawl i ddweud eu barn ynghylch yr hyn a ddylai ddigwydd pan fo oedolion yn gwneud penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw, ac i'w barn cael ei hystyried. #BrexitCYPWales #CCUHP

Read more

UNCRC in Wales

An interactive and multimedia 3 hour session on the UNCRC to inform your practice. It will offer you an understanding of the UNCRC and how to enable children’s rights To book and for further details go to: ow.ly/aRpO30j1xmf

Read more

UNCRC in Wales

Sesiwn ryngweithiol, aml-gyfryngol 3 awr ar yr CCUHP er mwyn cyfrannu at eich gwaith. Bydd yn cynnig dealltwriaeth o’r CCUHP ichi ac yn esbonio sut i alluogi hawliau plant Er mwyn archebu lle ac i gael mwy o fanylion ewch i: ow.ly/nwL930j1wsf

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo