• Catalogue
  • EggsBanner
  • Training
  • Booklets

block texture border muted

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) - pecyn e-ddysgu

Bydd y pecyn e-ddysgu hwn yn eich helpu i ddysgu mwy am hawliau plant a phobl ifanc.

Mae wedi ei gynllunio i roi cyflwyniad ar CCUHP ac yn cynnwys enghreifftiau o astudiaethau achos, dolenni i wybodaeth ychwanegol a gwefannau eraill.

Bu plant a phobl ifanc yn cymryd rhan yn natblygiad y pecyn.

Rydyn ni eisoes wedi cael adborth rhagorol yn ystod y cyfnod peilot:

"Byddai'r hyfforddiant yn rhagorol i'w ddefnyddio gyda phlant a phobl ifanc yn ogystal â gweithwyr proffesiynol"

Lawrlwythwch y ffeil zip yma neu cliciwch ar y ddelwedd i fynd yn syth i'r hyfforddiant. 

ELearningCY

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo