• Training
  • EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets

block texture border muted

St John Cymru Wales

Pobl ifanc yw'n dyfodol, ac mae St John Cymru yn falch o ddarparu llawer o gyfleoedd a rhaglenni datblygu i unigolion rhwng 5 a 25 oed. Mae'r rhaglenni hyn yn helpu i addysgu sgiliau cymorth cyntaf hanfodol, maent yn gyfle i wneud ffrindiau ac ymgymryd â heriau newydd cyffrous. Mae St John Cymru yn sefydliad ieuenctid mawr ac mae dros hanner o'n 4,500 o wirfoddolwyr o dan 18 oed. Gall unigolion gofrestru i fod yn ‘Badger’ neu'n ‘Cadet’, ac mae llawer o'n haelodau hŷn yn symud ymlaen i fod yn Arweinwyr Ieuenctid gan chwarae rôl hanfodol yn natblygiad ein pobl ifanc.

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2017

Mae'n bleser gennym wahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid!  Cynhelir y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd ar 23 Mehefin 2017. Mae'r noson yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid a gweithwyr ieuenctid rhagorol ledled Cymru.  Am mwy o wybodaeth:  Gwaith Ieuenctid 2017

Croeso i Flwyddyn Chwedlau Cymru 2017

2017 yw Blwyddyn Chwedlau Cymru – cyfle i ddathlu’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol trwy ddod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd mo’i debyg o’r blaen, gydag atyniadau, digwyddiadau, a gweithgareddau mewn lleoliadau chwedlonol yng Nghymru.  Y gobaith yw creu chwedloniaeth newydd yng Nghymru, trwytho ymwelwyr yn ein stori epig, a chreu profiadau chwedlonol. 2017 Flwyddyn Chwedlau Cymru

Adnodd Agenda

Adnodd newydd yw AGENDA i ysgolion a chlybiau ieuenctid yng Nghymru, sy’n ddwyieithog ac ar gael am ddim.

Ei bwrpas yw i fynd i’r afael â materion fel cydraddoldeb rhywiol, trais ar sail rhyw, ac aflonyddu rhywiol mewn ysgolion.

Mae’n hyrwyddo perthnasau iach ac yn cynnig syniadau creadigol iawn i bobl ifanc er mwyn iddyn nhw siarad am, a dysgu am y materion hyn yn eu hysgolion.  Mae e ar gael i lawrlwytho yma.

Arolwg Cenedlaethol Newydd Stonewall

Mae’r arolwg ynglŷn â sut brofiad yw bywyd yng Nghymru i bobl ifanc sy’n lesbiaidd, yn hoyw, yn ddeurywiol neu’n draws. Mae cwestiynau ar draws gwahanol feysydd, er enghraifft am fywyd ysgol a bywyd cymdeithasol, am fodelau rôl sy’n eu hysbrydoli ac am bethau eraill am eu bywyd. Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth o’r arolwg i ysgrifennu trydydd fersiwn o’r Adroddiad Ysgol, fydd yn cael ei gyhoeddi yn haf 2017.  Lesbiaidd, hoyw, deurywiol neu draws? Rhwng 11-19 oed? Mae @StonewallCymru eisiau clywed eich barn www.stonewallcymru.org.uk/cy/arolwg-stonewall

Mae’r ddolen i’r arolwg yn www.stonewallcymru.org.uk/cy/arolwg-stonewall ac yna mae mwy o wybodaeth i bobl ifanc am gymryd rhan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu ar 029 2023 7744.

 

 

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo