• Training
  • EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets

Hanes datganoli yng Nghymru

Gellir olrhain gwreiddiau datganoli yng Nghymru yn ôl i ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ym 1886, sefydlwyd Cymru Fydd i hyrwyddo amcanion y Blaid Ryddfrydol yng Nghymru ac ymgyrchu o blaid “ymreolaeth” i Gymru. Er mai byrhoedlog fu llwyddiant Cymru Fydd, cyd-darodd ei weithgareddau â datblygiadau gwleidyddol eraill oedd yn berthnasol i Gymru, fel pasio Deddfau a oedd yn gymwys i Gymru’n benodol, am y tro cyntaf yn Senedd y DU. Roedd hefyd yn cyd-daro â chychwyn datganoli gweinyddol yng Nghymru drwy sefydlu Bwrdd Addysg Cymru ym 1907.  Mwy o wybodaeth Hanes datganoli yng Nghymru

St John Cymru Wales

Pobl ifanc yw'n dyfodol, ac mae St John Cymru yn falch o ddarparu llawer o gyfleoedd a rhaglenni datblygu i unigolion rhwng 5 a 25 oed. Mae'r rhaglenni hyn yn helpu i addysgu sgiliau cymorth cyntaf hanfodol, maent yn gyfle i wneud ffrindiau ac ymgymryd â heriau newydd cyffrous. Mae St John Cymru yn sefydliad ieuenctid mawr ac mae dros hanner o'n 4,500 o wirfoddolwyr o dan 18 oed. Gall unigolion gofrestru i fod yn ‘Badger’ neu'n ‘Cadet’, ac mae llawer o'n haelodau hŷn yn symud ymlaen i fod yn Arweinwyr Ieuenctid gan chwarae rôl hanfodol yn natblygiad ein pobl ifanc.

Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid 2017

Mae'n bleser gennym wahodd enwebiadau ar gyfer Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid!  Cynhelir y Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghaerdydd ar 23 Mehefin 2017. Mae'r noson yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid a gweithwyr ieuenctid rhagorol ledled Cymru.  Am mwy o wybodaeth:  Gwaith Ieuenctid 2017

Croeso i Flwyddyn Chwedlau Cymru 2017

2017 yw Blwyddyn Chwedlau Cymru – cyfle i ddathlu’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol trwy ddod â’r gorffennol yn fyw mewn ffordd na welwyd mo’i debyg o’r blaen, gydag atyniadau, digwyddiadau, a gweithgareddau mewn lleoliadau chwedlonol yng Nghymru.  Y gobaith yw creu chwedloniaeth newydd yng Nghymru, trwytho ymwelwyr yn ein stori epig, a chreu profiadau chwedlonol. 2017 Flwyddyn Chwedlau Cymru

Adnodd Agenda

Adnodd newydd yw AGENDA i ysgolion a chlybiau ieuenctid yng Nghymru, sy’n ddwyieithog ac ar gael am ddim.

Ei bwrpas yw i fynd i’r afael â materion fel cydraddoldeb rhywiol, trais ar sail rhyw, ac aflonyddu rhywiol mewn ysgolion.

Mae’n hyrwyddo perthnasau iach ac yn cynnig syniadau creadigol iawn i bobl ifanc er mwyn iddyn nhw siarad am, a dysgu am y materion hyn yn eu hysgolion.  Mae e ar gael i lawrlwytho yma.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2016 Llywodraeth Cymru
YF logo white  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo