• EggsBanner
  • Booklets
  • Training
  • Catalogue

block texture border muted

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

 

 

Dydd Sul 13 Mai 2018 yw Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig. Mae'r diwrnod wedi'i neilltuo i ddathlu pwysigrwydd plentyndod iach a diogelu hawliau a rhyddid plant.

 

Ar draws y byd mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd, y diwrnod a enwebwyd gan y Cenhedloedd Unedig, ond yn y Deyrnas Unedig, cynhelir ef ar 13 Mai, ar ddechrau'r haf, fel bod plant yn cael cyfle i fod allan yn yr awyr agored.

 

Nod Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yw annog cynifer o bobl â phosibl i amlygu a dathlu hawliau a rhyddid plant, yn ogystal â dathlu gweithgareddau sefydliadau sy'n gweithio i ddiogelu a hybu iechyd a llesiant plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud â'r Diwrnod neu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio, ewch i wefan Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yma.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo