• EggsBanner
  • Booklets
  • Catalogue
  • Training

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

Diolch i bawb a ymwelodd â'r stondin magu plant yn #sioemon, #wynebmaguplant. Am fwy o daflenni hwyl, ewch i ow.ly/fa8030etIjd

Read more

UNCRC in Wales

Thanks to all who visited the parenting stand at #angleseyshow #faceofparenting. For more fun sheets, please visit: ow.ly/UFMJ30etHYb

Read more

UNCRC in Wales

RT @LlC_Addysg: Plentyn yn derbyn canlyniadau arholiadau? Am help efo beth i wneud nesa a beth yw’r opsiynau ow.ly/eeqG30eaidF #canly…

Read more

UNCRC in Wales

RT @WG_Education: Receiving exam results this summer? Want help with what to do next and what options are available ow.ly/SeNS30ealto

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2016 Llywodraeth Cymru
YF logo white  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo