• EggsBanner
  • Training
  • Booklets
  • Catalogue

block texture border muted

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

RT @wgmin_csc: Wrth fy modd i ddathlu #Diwrnodplantybyd @UNICEF_uk 👧👦 Rydym yn falch iawn o'n hanes o hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc…

Read more

UNCRC in Wales

RT @wgmin_csc: Absolutely delighted to celebrate #WorldChildrensDay @UNICEF_uk 👧👦 We are very proud of our record in promoting & upholding…

Read more

UNCRC in Wales

RT @childcomwales: In Wales, we have a once-in-a-generation opportunity to put children's rights at the heart of every child's education ex…

Read more

UNCRC in Wales

RT @complantcymru: Yng Nghymru, mae gennym ni gyfle unwaith-mewn-cenhedlaeth i osod hawliau plant ar ganol profiad addysg pob plentyn. Darl…

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.