• Catalogue
  • Booklets
  • EggsBanner
  • Training

block texture border muted

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

RT @StudyUWTSD: #ChildrensRights Book your place on one of the United Nations Convention on the Rights of the Child free workshops delivere…

Read more

UNCRC in Wales

An interactive and multimedia 3 hour session on the UNCRC to inform your practice. It will offer you an understanding of the UNCRC and how to enable children’s rights To book and for further details go to: ow.ly/aRpO30j1xmf

Read more

UNCRC in Wales

Sesiwn ryngweithiol, aml-gyfryngol 3 awr ar yr CCUHP er mwyn cyfrannu at eich gwaith. Bydd yn cynnig dealltwriaeth o’r CCUHP ichi ac yn esbonio sut i alluogi hawliau plant Er mwyn archebu lle ac i gael mwy o fanylion ewch i: ow.ly/nwL930j1wsf

Read more

UNCRC in Wales

Article 18 - Both parents share responsibility for bringing up their children, and should always consider what is best for each child. Governments should help parents by providing services to support them, especially if both parents work. #FathersDay #ChildrensRights #UNCRC

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.