• Training
  • Catalogue
  • Booklets
  • EggsBanner

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

Ydych chi wedi gweld ein taflenni ffeithiau hwyl newydd ar#hawliauplant? Adnoddau gwych ar gyfer plant a phobl ifanc!ow.ly/kJh830a4vpI

Read more

UNCRC in Wales

Have you seen our fun fact sheets on #childrensrights? Fantastic resources for children and young people! ow.ly/Ki9R30a4vle

Read more

UNCRC in Wales

RT @spectrumcymru: We have been discussing #rights #healthy relationships with Yr5 @NantymoelPS @BridgendCBC @childcomwales @hafancymru htt…

Read more

UNCRC in Wales

RT @ChwaraeCymru: Mae #Caerdydd gam yn agosach at ddod yn "ddinas plentyn gyfeillgar" cyntaf Cymru #UNCRC #hawlichwarae https://t.co/cda8bR…

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2016 Llywodraeth Cymru
YF logo white  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo