• EggsBanner
  • Training
  • Booklets
  • Catalogue

block texture border muted

Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

Helo!

HeloFilm

Hyfforddiant Newydd

ELearningCY
Cliciwch yma i weld ein Pecyn E-Ddysgu!

Read more

Paper Wales Film

PaperWales

Chwilota drwy'r Wefan

Beth ydych chi'n ei feddwl?

Mae croeso ichi gysylltu â ni:

Twitter

UNCRC in Wales

RT @WG_Education: @WelshGovernment commissioned Resource. Our World. A resource for 7 to 11 year old students to support learning about 'O…

Read more

UNCRC in Wales

RT @LlC_Addysg: Adnodd wedi ei gomisiynu gan @LlywodraethCymru. Ein Byd. Adnodd ar gyfer ddysgwyr 7 i 11 oed sydd yn seiliedig ar sgiliau…

Read more

UNCRC in Wales

RT @HwbNews: Ymunwch ag Into Film Cymru yn GloWorks, Bae Caerdydd i fynd du ol y llen a darganfod mwy am rai o gwmniau mwya creadigol Cymru…

Read more

UNCRC in Wales

RT @HwbNews: Join Into Film Cymru at GloWorks, Cardiff Bay to go behind the scenes and find out more about some of Wales’ most creative com…

Read more

Eich Hawliau:

Eich Hawliau:

Cliciwch yma i ddysgu mwy am eich hawliau!

Read more

Y Newyddion Diweddaraf:

Y Newyddion Diweddaraf:

Cymerwch gip ar y newyddion diweddaraf a'r digwyddiadau yn y Caffi!

Read more

Oes gennych chi gwestiynau?

Oes gennych chi gwestiynau?

Ewch i'n tudalen Cwestiynau Cyffredin!

Read more

Ein App:

Ein App:

Gallwch chi lawrlwytho ein app iTunes HEDDIW!

Read more

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Taflen ar Erthyglau CCUHP:

Lawrlwythwch Taflen ar Erthyglau CCUHP!

Read more

Fideos:

Fideos:

Eich Hawliau Fideo!

Read more

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo