Helo!

Croeso i wefan Hawliau Plant Cymru.

Yma, gallwch chi ddysgu am bob un o’r hawliau i blant yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP), ac edrych trwy’r adnoddau, y ffilmiau, y gemau a’r wybodaeth.

Pob hwyl arni!

CCUHP Helo

Eich Hawliau:                                     Y Newyddion Diweddaraf:                    Oes gennych chi gwestiynau?

                                                                                           digwyddiadau yn y Caffi!

RightsWall        LatestNew        Questions